• Comenzi NickServ

 • Înregistrare nickname/ns register parola e-mail. (exemplu /ns register 123456 [email protected])
 • Autentificare nickname/msg nickserv indetify parola.
 • Ștergere nickname/msg nickserv drop parola.
 • Schimbare parola/msg nickserv set password parola.
 • Adăugare e-mail/ns set email adresa-ta-de-email.
 • Informații nickname/msg nickserv info nick.
 • Activare / Dezactivare auto op/ns set autoop on | off.
 • Delogare user/msg nickserv logout.
 • Ajutor comenzi/msg NickServ help.

Configurări comenzi

 • ACCES: Modificați lista adreselor autorizate. Sintaxa: /ns access {ADD | DEL}
 • AJOIN: Gestionați-vă lista de canale pe care le va deschide automat, atunci când vă autentificați la pseudonim. Sintaxa: /msg NickServ AJOIN #canal
 • ALIST: Afișează lista canalele la care aveți acces. /ns ALIST #canal
 • CERT: Modificați lista de certificate de client a unui pseudonim. /ns cert
 • CONFIRM: Confirmați un cod. /ns CONFIRM
 • DROP: Ștergeți un nick înregistrat. /ns DROP
 • GETEMAIL: Utilizatorii înregistrați utilizând mail-ul specificat. /ns getmail
 • GLIST: Afișează toate pseudonimele din grupul dvs. /ns GLIST
 • GROUP: Alăturați-vă unui grup de pseudonime. /ns GROUP
 • HELP: Afișează această listă și oferă informații despre comenzi. /ns help
 • IDENTIFY: Identificați-vă cu parola. /ns IDENTIFY PAROLA
 • INFO: Afișează informații despre un pseudonim specificat. /ns info nick
 • LIST: Afișează toate pseudonimele înregistrate. Sintaxa: /ns LIST

Setări și configurări

În mod automat serverul adaugă protecție pentru nickname. Prin comenzile /ns set kill on quick și /ns set secure on puteți adăuga manual protecțiile. Pentru a reseta parola la nick, folosiți sintaxa: /ns RESETPASS nick mail. După ce veți primi mail-ul, urmați instrucțiunile.

 • LOGOUT: Inversează efectul comenzii IDENTIFY. /msg NickServ LOGOUT
 • RECOVER: Recuperează controlul propriului pseudonim. /ns RECOVER parola
 • REGISTER: Înregistrați un pseudonim. /ns REGISTER parola Mail Valid
 • RESEND: Retrimiteți e-mailul de confirmare a înregistrării. /ns RESEND
 • RESETPASS: Vă ajută să resetați parola la un pseudonim. /ns RESETPASS
 • SASET: Setați opțiunile SET pe alt pseudonim. /ns SASET
 • SET: Setarea opțiunilor pentru pseudonim. /ns SET KILL {ON | QUICK | OFF}
 • STATUS: Returnează starea proprietarului pseudonim-ului date. /ns STATUS
 • SUSPEND: Suspendați un anumit pseudonim. /ns SUSPEND
 • UNGROUP: Eliminați un pseudonim dintr-un grup. /ns UNGROUP
 • UNSUSPEND: Eliminați suspendarea unui anumit pseudonim. /ns UNSUSPEND
 • UPDATE: Actualizează starea curentă, verifică dacă ai noi note. /ns UPDATE