Comenzi Chanserver

 • Înregistrare unei camere de chat/cs REGISTER channel password descriere.
 • Autentificare pe camera de chat/cs IDENTIFY channel password.
 • Șterge o cameră de chat din rețeaua de IRC/cs DROP channel.
 • Schimbă parola la camera de chat/cs SET channel PASSWORD password.
 • Setează fondator la camera de chat/cs SET channel FOUNDER nick.
 • Seteaza succesor la camera de chat/cs SET channel SUCCESSOR nick.
 • Adaugă e-mail pentru camera de chat/cs SET channel EMAIL [address].
 • Setare mesaj la intrare pe camera de chat/cs SET channel ENTRYMSG [message].

Pentru a înregistra o camera de chat, este necesar să aveți nickname-ul înregistrat. Pentru înregistrare nickname (porecla), vizitați pagina de comenzi NickServ.

 • Setează url (pagina web) la camera de chat/cs SET channel URL [url].
 • Șterge lista de ban pe camera de chat/cs UNBAN channel.
 • Afișează accesele pe camera de chat/cs ACCESS channel LIST [mask | list].
 • Adaugă un acces pe camera de chat/cs ACCESS channel ADD nick level.
 • Șterge un acces de pe camera de chat/cs ACCESS channel DEL nick level.
 • Securizează accesul la OP/cs SET channel SECUREOPS {ON | OFF}.
 • Setare topic și păstrarea acestuia/cs SET channel KEEPTOPIC {ON OFF}.
 • Setează moduri cu mlock/cs SET #channel MLOCK +moduri canal.
 • Setare mod de banare pe mască/cs SET channel BANTYPE bantype.

Pentru a utiliza Comenzi ChanServ, tastați /msg ChanServ comanda. Pentru mai multe informații despre o anumită comandă, tastați comanda /msg ChanServ HELP. Înregistrare canal: /cs register #Canal parola descriere. Comenzile disponibile sunt enumerate mai jos.

 

Opțiuni și servicii chanserv

ACCES: Modificați lista utilizatorilor privilegiați.
AKICK: Mențineți lista AutoKick.
AOP: Modificați lista utilizatorilor AOP.
BAN: interzice un anumit pseudonim sau o mască pe un canal.
CLONE: Copiază toate setările de la un canal la altul.
DEHALFOP: Îndepărtează statutul HALFOP (%) specificat pe un canal.

DEOP: Îndepărtează statutul OP (@) specificat pe un canal.
DEOWNER: Îndepărtează statutul OWNER (~) specificat pe un canal.
DEPROTECT: Îndepărtează statutul PROTECT (&) specificat pe un canal.
DEVOICE: Îndepărtează statutul VOICE (+) specificat pe un canal.
DOWN: Îndepărtează statutul unui pseudonim de pe un canal.

Alte opțiuni

DROP: Ștergeți un canal înregistrat.
ENFORCE: Aplicați diferite moduri de canal și setați opțiunile.
ENTRYMSG: Gestionați mesajele de intrare ale canalului.
FLAGS: Modificați lista utilizatorilor privilegiați.
GETKEY: Returnează cheia canalului dat.

GSTATS: Afișează statisticile globale.
GTOP: Afișează primii 3 utilizatori ai rețelei.
GTOP10: Afișează primii 10 utilizatori ai rețelei.
HALFOP: Oferă statutul de HALFOP (%) specificat pe un canal.
HELP: Afișează această listă și oferă informații despre comenzi.
HOP: Modificați lista utilizatorilor HOP.

Configurări camera de chat

INFO: Afișează informații despre canalul înregistrat specificat.
INVITE: Vă invită pe dvs. sau pe un anumit pseudonim specificat într-un canal.
KICK: Dă afară un pseudonim specificat dintr-un canal.
LEVELS: Redefiniți semnificația nivelurilor de acces.
LIST: Afișează toate canalele înregistrate care se potrivesc modelului dat de căutare.

LOG: Configurează setările de înregistrare a canalelor.
MODE: Modurile de control și blocările de mod pe un canal.
OP: Oferă dvs. sau unui pseudonim statutul de OP specificat pe un canal.
OWNER: Oferă dvs. sau unui pseudonim statutul de OWNER specificat pe un canal.
PROTECT: Oferă dvs. sau unui pseudonim statutul de PROTECT specificat pe un canal.
QOP: Modificați lista utilizatorilor QOP.

Alte setări chanserv

REGISTER: Înregistrați un canal. Sintaxa: /cs register #Canal parola descriere.
SET: Setați opțiunile și informațiile canalului.
SOP: Modificați lista utilizatorilor SOP.
STATS: Afișează statisticile canalului tău.
STATUS: Găsiți statutul unui utilizator pe un canal.
SUSPEND: Suspendă utilizarea canalului, dar păstrând datele și setările.
SYNC: Sincronizează modurile de canal pentru utilizatori.

TOP: Afișează primii 3 utilizatori ai unui canal.
TOP10: Afișează primii 10 utilizatori ai unui canal.
TOPIC: Manipulați subiectul canalului specificat.
UNBAN: Eliminați interdicțiile care împiedică intrarea pe canalul specificat.
UNSUSPEND: Eliberă un canal suspendat.
UP: Actualizează statutul unui pseudonim pe un canal.
VOICE: Oferă dvs. sau unui pseudonim statutul de VOICE specificat pe un canal.
VOP: Modificați lista utilizatorilor VOP.