Comanda de help in server pentru BotServ este /msg BotServ help

BOTLIST:

/msg BotServ BOTLIST – Vezi lista de boti creati de catre administrator.

ASSIGN:

/msg BotServ ASSIGN #canal botnick – Comanda de a baga un anume bot pe un anumit canal.

SET: 

/msg BotServ set #canal optiune

 1. Dontkickops
 2. Dontkickvoices
 3. Greet
 4. Fantasy
 5. Symbiosis
 1. /msg BotServ set #canal dontkickOps on|off  – Protectie de kick pentru op. ON – Operatori nu pot lua kick. Off – operatori pot primi kick.
 2. /msg BotServ set #canal DontkickVoices on|off – Protectie de kick pentru persoanele care au pe canal voice.
 3. /msg BotServ set #canal Greet on|off – Este un mesaj afisat pe canal de catre bot la join. Mesajul se poate seta de catre tine din /msg NickServ set GREET message.
 4. /msg BotServ set #canal Fantasy on|off – Sunt comenzi scurte scrise direct pe canal !op, !deop, !voice, !kick.
 5. /msg BotServ set #canal Symbiosis on|off – este o comanda simpla, care ii da voie botului dvs pentru a efectua toate actiunile care sunt în mod normal efectuate de catre ChanServ.

KICK:

/msg BotServ kick #canal optiune

 • BOLDS
 • BADWORDS
 • CAPS
 • COLORS
 • FLOOD
 • REPEAT
 • REVERSES
 • UNDERLINES

BADWORDS: Adaugati cuvintele urate la care se va aplica kick/ban

 • /msg BotServ BADWORDS #canal add cuvant – adauga cuvinte
 • /msg BotServ BADWORDS #canal del cuvant – sterge cuvinte
 • /msg BotServ BADWORDS #canal list  – listeaza cuvintele

ACT:  Trimiti mesaje pe canal cu bot-ul din BotServ (echivalent  /me mesaj )

/msg BotServ ACT #canal mesaj

INFO: Afli informatii despre Bot sau Canal.

/msg BotServ info nickbot

/msg BotServ #canal

SAY: Comanda ce foloseste la trimiterea mesajelor pe canal prin botserv.

/msg BotServ SAY #canal mesaj

UNASSIGN: Comanda care scoate bot-ul de pe canal.

/msg BotServ UNASSIGN #canal

BOT: Comenzi pentru a crea botii din BotServ

 • /msg BotServ BOT ADD nick ident host realname
 • /msg BotServ BOT CHANGE Nick-Vechi Noul-Nick Ident Host RealName
 • /msg BotServ BOT DEL NickBot